I. Mateřská škola

více

Základní škola

více

II. Mateřská škola

více


Jsme úplná základní škola s právní subjektivitou, jejíž součástí jsou dvě mateřské školy, školní družina a školní jídelna. Škola je členem Asociace českých daltonských škol a členem mezinárodní asociace Dalton international.