slider slider slider slider slider slider slider

Duis risus est

Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue.

Chci vědět více

Vítejte na našich webových stránkách!

Irop_cz_ro_b_c-rgb

Kdo jsme

Jsme úplná základní škola a mateřská škola s právní subjektivitou, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna. Mateřská škola má dvě pracoviště.
Škola je členem Asociace českých daltonských škol a členem mezinárodní asociace Dalton international.

Úvod

I.mateřská škola

Školní 602, Rájec-Jestřebí

Základní škola

Školní 446, Rájec-Jestřebí

II.mateřská škola

9. května 232, Rájec-Jestřebí

GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko,

se sídlem: Školní 446, 679 02, Rájec-Jestřebí,

IČO: 62073036.

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace,

se sídlem: Hybešova 15, 60200, Brno,

IČO: 60555980,

Mgr. Martin Michalíček

tel:  +420 732 337 492

gdpr@vim-jmk.cz.

Podrobné informace zde a zde - vzhledem k testování na Covid-19.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Prohlášení o přístupnosti

Projekty

Dalton-internationalCzech_triko_finalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text